Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2013

isiaka
Saint Germain des Près, Rue de l'Echaudé, Paris
Reposted frombethgadar bethgadar vialovely-rita lovely-rita
isiaka
6831 3ab5
Reposted frommononok mononok viafullmoon fullmoon
isiaka
1326 610a
Reposted fromtulele tulele viamyname myname
isiaka
isiaka
Ludzie powiedzą, że jeśli jesteś biseksualny, to jesteś zagubiony, jeśli jesteś gejem, to jesteś chory. Jeśli jesteś chudy, to pewnie jesteś na prochach, a gdy jesteś gruby, to jesteś obrzydliwy. Jeśli jesteś dobrze ubrany, to jesteś próżny i zarozumiały. Jeśli zaś jesteś ubrany swobodnie, to jesteś flejtuchem. Jeśli mówisz wprost o swoich poglądach, to jesteś chamem. Jeśli zaś nic nie mówisz, dla innych stajesz się niegrzeczny. Jeśli jesteś miły dla nieznajomych , to jesteś sztuczny. Jeśli płaczesz, jesteś beksą. Jeśli się ciągle śmiejesz, to jesteś naćpany. Jeśli jako kobieta obracasz się w męskim gronie, jesteś dziwką. Jeśli jako mężczyzna w damskim - playboyem. Dziś cokolwiek byś nie zrobił - zostaniesz zaszufladkowany. Żyjemy w świecie, w którym wszystko co robisz, zostanie ocenione przez innych. A więc Twoje zadanie polega na tym, by przez całe swoje życie być dumnym z tego, kim jesteś. Na dążeniu do celu, trzymaniu się własnych zasad i cieszeniu się z życia, bez względu na to, co ludzie powiedzą.  
— mądorści z aska.
Reposted fromDarkAndLonley DarkAndLonley viamyname myname
isiaka
5217 d9ae 500
Reposted fromundertow undertow viamyname myname
isiaka
4606 db37
"The Perks of Being a Wallflower"
Reposted frommalamalza malamalza viamyname myname
isiaka
9321 4068
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamyname myname
isiaka
Reposted fromcube cube viamyname myname
isiaka
2727 6bf5
Reposted fromsoSad soSad viamyname myname
isiaka
2703 9e6f
Reposted fromespero espero viamyname myname
isiaka
isiaka
1583 b901
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven viamyname myname
isiaka
6192 11b0
czego Ci trzeba?
Reposted fromyoungblood youngblood viamyname myname
isiaka
1791 d7e3
Reposted fromcalifornia-love california-love viamyname myname
isiaka
7616 f690

..

Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viamyname myname
isiaka
isiaka
Reposted frombluuu bluuu viaSukkie Sukkie
isiaka
Reposted frombluuu bluuu viaSukkie Sukkie
isiaka
3840 c4db 500
Reposted fromarizonadream arizonadream viailovemovies ilovemovies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl